Gør lokalplanen til en succes

Formålet med den bevarende lokalplan er at bevare rækkehusenes særlige arkitektoniske præg. Bestyrelsen er glad for lokalplanen og for bestemmelser om, hvordan vores huse kan vedligeholdes og fornys. Det er bestyrelsens ønske, at lokalplanen bliver en succes.

Derfor er det vigtigt, at du henvender dig til Frederiksberg Kommune, når du går i gang med et byggeprojekt med ændring af facade og tag. Du kan henvende dig på mail: bbe@frederiksbergkommune.dk.  På den måde opstår der heller ikke senere spørgsmål ved salg, om byggeriet er lovligt i henhold til lokalplanen. Kommunen rådgiver generelt om, hvordan du skal forholde dig med byggesagen.

I bestyrelsen har vi ikke mulighed for at rådgive den enkelte husejer ved byggeprojekter; men det er bestyrelsens hensigt  ved projekter, der omfatter tag, skorsten og facade, herunder døre og vinduer, og som synes at omfatte forandringer, der går ud over 1:1 vedligeholdelse, at sende husejeren en standard-mail om evnt. behov for byggetilladelse hos kommunen.

Vi håber, at dette kan bidrage til, at lokalplanen bliver en succes.