Landsretten stadfæstede byretsdommen om fri og uhindret færdsel gennem baggård og port - G 132

Østre Landsret har den 1. november 2022 afsagt dom i sagen om fri og uhindret færdsel for medlemmer af Fuglebakkens Ejerlaug gennem baggård og port i Godthåbsvej 132. Landsretten stadfæstede således dommen fra byretten om fri og uhindret færdsel.


Godthåbsvej 132 blev endvidere tilpligtet at nedtage hegnet og fjerne de øvrige hindringer for passage af biler, der er opsat eller udført ved eller foran porten.


Links til dom af 5. oktober 2021 fra Retten på Frederiksberg og dom af 1. november 2022 fra Østre Landsret:  


Dom 5. okt. 2021.pdf

Dom ØL 1. nov .2022.pdf