Brud på vandledning - Fuglebakkevej

Vandet har i dag været afbrudt på Fuglebakkevej 3 - 21 på grund af reparation af vandstikledningen, der går ind gennem forhaven på  Fuglebakkevej 11.

Vandstikledningen var knækket, formentlig fordi jorden omkring stikledningen er i bevægelse og skaber spændinger omkring vandledningen. Reparationen kunne klares med en bandage, som ved nøjere eftersyn kan ses på foto.