Råd og vink om den ydre vedligeholdelse

Pjecen Råd og Vink

I 2012 udgav bestyrelserne for de fire ejerlaug i Fuglebakkebebyggelsen - i samarbejde med flere arkitekter, der bor i området, en pjece om råd og vink om den ydre vedligeholdelse af rækkehusene. Find pjecen som PDF: Råd og vink-pjecen

Fuglebakkegrønt
Desværre er der øverst side 9 i den trykte udgave af pjecen en fejl i angivelsen af farvekoden for Fuglebakkegrønt. Den angivne farvekode NCS S 7005-B80G blev justeret i lokalplanen. Den farve, der passer bedst på Fuglebakkegrønt, har koden RAL 6009-Tannengrun (Fuglebakkegrønt) eller NCS S 8010-G10Y.

Rådene i pjecen er stadig anvendelige og kan benyttes som inspiration til fastholdelse af områdets arkitektoniske særpræg. Frederiksberg Kommune har nu vedtaget lokalplan 193 med bevarende bestemmelser om Fuglebakkebebyggelsen. Hvis I påtænker ændringer af tag, skorsten, vinduer, døre eller facade, skal kommunen kontaktes inden I går i gang med byggeriet, så spørgsmål, om byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanen, ikke opstår.

NOTAT om etablering af kældergulv 28.3.2022.pdf