Kloak

Links til kloakdiagrammer:


Kloaktegning-Vagtelvej-lige-numre.pdf

 Kloaktegning-Solsortvej-ulige-numre.pdf

Kloaktegning-Solsortvej-lige-numre.pdf

Kloaktegning-Drosselvej-ulige-numre.pdf

Kloaktegning-Drosselvej-lige-numre.pdf

Kloaktegning-Fuglebakkevej-ulige-numre.pdf

Kloaktegning-Egernvej-25-til-39.pdf

Kloaktegning-Egernvej-41-til-55.pdf

Kloaktegning-Egernvej-57-til-75.pdf


Oversigt over kloakstrækninger alfabetisk  (opdateret 6. sept. 2012)
Oversigt over kloakstrækninger sorteret efter antal skader  (opdateret 6. sept. 2012)
Oversigt over kloakbrønde alfabetisk  (opdateret 6. sept. 2012)

Vedligeholdelse af kloakkerne er en fast del af Ejerlaugets opgaver

Kloakledningerne på Egernvej 25-39 blev renoveret i 2020, Vagtelvej, Solsortvej -ulige numre samt Drosselvej fulgte efter i 2021. Renoveringsarbejdet fortsætter med Solsortvej -lige numre i 2022.

Forsikring mod skader på skjulte rør og stikledninger

Vær opmærksom på, at forsikring af stikledninger og skjulte rør formentlig dækker reparation af stikledninger, minus modregning af selvrisiko. I bedes derfor tage kontakt til forsikringsselskab for dækning af reparation af skader både angående stikledningerne, men også hovedledningen. Forsikringsselskaberne har forskellige regler for dækning af skader, og det er op til husejeren at få en aftale med forsikringsselskabet om reparation. Har flere ejere fælles vedligeholdelsespligt af hovedledningen, ifølge tinglyste servitutter, erstatter flere forsikringsselskaber skaderne forholdsmæssigt på hovedledningen. Andre forsikringsselskaber dækker ikke skader på kloakledningerne uden for husejerens matrikel.