Kontingent til Fuglebakkens Ejerlaug

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021, der opkræves hos medlemmerne den 1. april. Generalforsamlingen fastsætter det endelige beløb på generalforsamling.

Rækkehusene er opdelt i tre grupper efter størrelse, jf. vedtægter for Fuglebakkens Ejerlaug:

Kontingentet for Gruppe 1: kr. 1.185

Kontingentet for Gruppe 2: kr. 1.425

Kontingentet for Gruppe 3: kr. 1.765