Ejerfortegnelsen for rækkehusene er opdateret

Fortegnelsen over ejere af rækkehusene i Fuglebakkens Ejerlaug er ajourført pr. 20. april 2021 med navnene på nuværende ejere, der har orienteret bestyrelsen om, at de ønsker at være anført. Hvis du ikke er på fortegnelsen, kan du henvende dig til bestyrelsen om at komme på fortegnelsen. Mailadresse: bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk.

Hvis du ønsker ændringer i informationerne på din adresse, kan du også henvende dig til bestyrelsen med dine ønsker, som vil blive ajourført snarest muligt.