Ejerlauget har fået ny hjemmeside

 

Du har måske lagt mærke til, at hjemmesiden har ændret udseende. Det skyldes, at vores administrationsfirma, ForeningLet, fremover udbyder en hjemmeside, som en del af administrationsaftalen. Hjemmesiden ligner i stor udstrækning den gamle hjemmeside med et lidt ændret layout. Til gengæld er menu-strukturen helt den samme som før.

Bestyrelsen glæder sig over, at alle dele af ejerlaugets administration nu er placeret i ForeningLet.