Hybridlauget opløses og kapitalen udloddes

Fuglebakkens Hybridlaug har afholdt den sidste generalforsamling efter mange årtiers tro tjeneste i kvarteret. De første skridt til nedlæggelse af lauget blev taget for en del år siden, hvor medlemmernes kundeforhold blev overført til at være direkte med YouSee. Næste skridt var overdragelse af netværket, som skete den 1. januar 2022. 

 

Derfor afholdtes den afsluttende og opløsende generalforsamling torsdag den 31. marts, og alle medlemmer har modtaget referatet fysisk i deres postkasser sammen med blanket til udbetalingen af husstandens andel af den resterende kapital. I det omfang, at alle medlemmer ikke ønsker deres andel udbetalt - eller ikke deltager rettidigt i processen herfor - vil den resterende kapital tilfalde ejerlauget.


Du kan læse referatet fra den afsluttende generalforsamling på Hybridlaugets hjemmeside