Sprunget vandledning på Vagtelvej


Der er brud på vandstikledningen fra hovedledningen i fortovet til Vagtelvej 14, hvorfra vandet fordeler sig til begge sider mod Vagtelvej 4 og Vagtelvej 24. Bruddet er lige ved entrédøren. På grund af store indtrængende vandmængder i kælderen Vagtelvej 12 og 14, har det været nødvendigt omgående at lukke for stikledningen i fortovet. 

Heldigvis har det været muligt at etablere en nødforsyning af vand fra Vagtelvej 26, hvor vandet føres i en udendørs forsyning til hanen i forhaven Vagtelvej 24 - så der igen er vand i husene.  

Der er gravet ned til vandledningen ved entrédøre, og der er fundet flere utætheder. Vandstikledningen bliver repareret/udskiftet så hurtigt, det er muligt. Det betyder, at man skal være forberedt på en kortvarig afbrydelse af vandet, når der - efter reparationen, igen åbnes for vandet ved Vagtelvej 14.