Generalforsamling den 20. februar 2024

Ordinær generalforsamling i Fuglebakkens Ejerlaug afholdes tirsdag den 20. februar 2024 i Mariendal Kirke, Store Sal kl 18.30.

Kl 18.30 vil der være noget at spise samt passende drikkevarer. Generalforsamlingen starter kl 19.30.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2024:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år- udsendes til medlemmerne
  3. Revideret regnskab for 2023 til godkendelse – udsendes til medlemmerne
  4. Kontingent for 2024 - bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  5. Valg til bestyrelsen- efter tur afgår:

Ole LarsenE45, villig til genvalg

Ida Rosenberg, V22, villig til genvalg

Ole Poulsen, V26, villig til genvalg

       6. Valg af to revisorer

Nis Graulund Hansen, S19

Julie Vollen, S25 

      7.  Beslutning - Ændring af deklaration om forsyningsledninger for gas - udsendes til medlemmerne

      8.  Redegørelse fra bestyrelsen om betaling af kontingent til ejerlauget

      9. Eventuelt